Yaşantınızın Amacını Düşündünüz mü?

Dini Sohbet – İslami Sohbet

Hayattaki en önemli sorular, insanın varlığının anlamı ve amacı ile ilgilenen sorulardır. Kuran, insanın yaşamdaki amacını yerine getirecek şekilde kendisini yürütmek için muazzam potansiyelini kullanması için bu dünyaya yerleştirildiğini açıklar.

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.Mülk Suresi: 67-2

Kuran ayrıca, insanın dünyadaki rolünün, Yaratan’ın yaşamasını istediği şekilde yaşamak olduğunu; teslim olmak ve O’na ibadet etmek olduğunu açıkça beyan ediyor.

Allah’ın; insanların ibadetine ihtiyacı yoktur, tam tersine insanın ibadete ihtiyacı vardır,  böylece kendi doğası saptırılmaz ve bozulmaz ve kendi karakterine muhalefet içinde yaşamaz. Ancak bu şekilde yaşayarak dünyası hayatı doğru yola koyulacak ve ona huzur ve mutluluk getirecek şekilde gelişecektir.

(51/ZÂRİYÂT-56: Ben cinleri de, insanları da (başka bir hikmete değil) ancak bana kulluk etsinler diye yaratdım. )

Özgür irade ve hesap verebilirlik

İrade özgürlüğü göz önüne alındığında, yargı kaçınılmazdır. İnsan davranışını hesaba katmalı ve yaşamını nasıl yaşadığının sonuçları ile yüzleşmelidir.

Açıkçası, adil bir şekilde yargılanabilme için, bu yargının ancak onun dünyevi yaşamının sona ermesinden sonra ve yalnızca bu yaşamı veren, her şeyi bilen, ALLAH C.C. tarafından yapılacaktır.

Ancak o zaman haklı olarak yargılanabilir ve usulüne uygun olarak ödüllendirilebilir ve cezalandırılabilir; her şey için en derin düşüncelerinden ve gelecek nesillerin yaşamının ötesine geçen davranışlarının sonuçları hakkında.

23/MU’MİNÛN-115: Öyleyse Bizim, sizi abes olarak (boş yere) yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?

Bu nedenle, bir kişinin nihai kaderi, Ahiret Hayatında yatıyor . Herkes orada adil ve merhametli şekilde yargılanacak, hiç kimse zerre kadar bir haksızlığa uğramayacak.

{4/NİSÂ-40: Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. (Kulun yaptığı iş, eğer bir kötülük ise, onun cezasını adaletle verir.) İyilik olursa onu katlar (kat kat arttırır), kendinden de büyük mükâfat verir..} 

{Ey inkâr edenler! Bu gün özür dilemeyin! Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz..} (Tahrim 66: 7)

Böylece hayatımızdaki her şey kaydedilmektedir. En küçük olaylar bile, kıyamet gününde gözümüzün önünde tekrarlanacak. Bu Yargı kesin olacak ve ondan kaçış olmayacak. Cennet, iyiliğin mükemmelliğini ödüllendirirken, cehennem ateşi nankör ve şerefiye düşkün olanların cezası olacaktır:

{Müttakilere vaad olunan cennetin misali söyledir: Altindan irmaklar akar durur, yemisleri süreklidir, gölgeleri de. Iste bu, takva yolunu tutanlarin akibetidir. Kâfirlerin akibeti de atestir.Rad:35} 

Add a Comment