Namaz Kılmayan Kişi ve hükmü

By | 18 Şubat 2016

 İSLAMIN BEŞ ESASI

Peygamber efendimiz(s.a.v.) buyurmuşlardır:

“İslam dini beş esas (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olmadığına , Muhammed Mustafa’nın(s.a.v.) Allah’ın kulu ve resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve ramazan orucunu tutmak”

Bu beş esas İslamiyet’in şartlarındandır. Bu beş esası kabul edip lisanen ikrar eden bir zat , Müslümanlık ile şereflenmiş olur. Bu esaslardan herhangi birini inkar eden bir şahıs ise , Müslüman’lık şerefinden mahrum olur.

Bir kimsenin Müslüman olduğuna hükmedilebilmesi için , evvela Allâhü Teâlâ’nın varlığına ve Hz.Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) Allâh’ın kulu ve resûlü olduğuna kalbi ile iman edip lisânı ile ikrar etmesi lazımdır. Bu şehadet İslamiyetin ilk ve en büyük şartıdır. İman kalbe ait bir hal olduğundan , lisanen şehadet ve itiraf bulunmadıkça sahibinin Müslümanlığına hükmedilmez.

Sonra namaz, zekat, hac,oruç İslamiyet’in birer şartıdır. Bunların farz olduğuna kalben iman lazım olduğu gibi , şartları mevcut olunca , bunları bilfiil îfâ etmek lazımdır.Bunların farz olduğunu inkar eden bir şahıs, Müslüman olamaz, bunları tasdik etmekle beraber ifa etmeyen, yapmayan bir şahıs da , kamil bir müslüman sayılmaz, sû-i hatimesinden (son nefeste imanını zayi etmesinden) korkulur, kendisini azaba müstahik(layık) kılmış olur.

Bunların farz olduğuna kalben iman ederek, bunları fiilen ifa eden , işleyen bir zat ise , kamil bir müslümandır. Bunları lisanen kabul ve itiraf ettiği halde , kalben inkar eden bir şahıs ise , görünüşte müslüman görülürse de hakikatte münafıktır, en feci bir küfr ve dalalet içindedir.

Bir cevap yazın