Mezheplerin Doğuşu

By | 18 Şubat 2016

HAK MEZHEPLER MEZHEPLERİN DOĞUŞU dini sohbet, islami sohbet


Ashâb-ı Kirâm (Aleyhimürrıdvan) zamanında mezhepler ortaya çıkmadı. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.) zamanında vahiy gelirdi. Ashab-ı Kiram bizzat Resûlullâh (s.a.v.)’dan ayet-i kerime ve hadis-i şerifler dinleyip ilim öğrenirlerdi. Resûlullâh (s.a.v.)’dan sonra Ashab-ı Kiram islamiyetin yayılması için çok memleketler fethedip, islam ülkesini genişlettiler. Kur’an-ı Kerim’den ve hadis-i şeriflerden hükümler çıkarıp kitaplara yazmağa elleri değmedi. Onların kitaplar yazmağa ihtiyaçları yoktu. İhtiyaç olduğunda kendi ictihadları ile amel ederlerdi.


Ashab-ı Kiram ahirete gittikten sonra , tâbiîn ve onlardan sonraki müslümanlar arasında hadiseler çoğaldı, cahillik yaygın hale geldi, nice bid’at ve dalâletler türedi. Bunun için o zamanın alimlerinin çalışıp ictihad etmeleri, Kur’an-ı Kerim’den ve hadis-i şeriflerden ahkam ve mezhep çıkarıp kitap yazmaları ve insanlara öğretmeleri lazım ve vacip oldu. Her alim anladığını halka beyan edip alimler yetiştirdi, kitaplar yazdı. Her meseleyi delili ile , her suali cevabı ve her müşkili fetvası ile bildirdiler. Böylece mezhepler meydana geldi. Artık mezhep imamlarının ve alimlerinin sözleri ile fetva verilir, onların eserlerine uyulur.


İmamların her birine bir tâife tâbî oldu. Kimi Ebu Hanife’ye , kimi Şafii’ye , kimi Malik’e kimi İmam Ahmed’e , kimi Süfyan-ı Sevri’ye, kimi Davud-ı Tai’ye ve diğerlerine (r.aleyhim) uydular. Fakat zamanımızda dört mezhep vardır. Diğerlerine uyan kalmamıştır. Bütün bu müctehidler, amelî hükümlerde bazı meselelerde ayrı iseler de , itikadda birdirler. Hepsi ehl-i sünnet vel cemaattır. İhtilaflarının sebebi , amelde dinin izni ile bazı hususlarda birbirinden farklı ictihadlarıdır. Çünkü müctehidlerin kendi ictihadı ile amel etmeleri kendilerine vaciptir. Birbirlerini taklid edemezler. Bu muhalefetleri de Allahü Teâlâ’nın izni ile olmuştur. Dünyada ve ahirette asla zarar vermez. Bu imamların hepsi hidayet üzeredir. Bir kişi amelde ve muamelâtta onlardan hangisine uyarsa amelini , alış verişini, nikahını ve diğer işlerini bu imamlardan birine uyarak yaparsa doğrudur, sevaba kavuşup cennete girer. Tâbî olduğu imam ictihadında yanıldıysa zarar vermez, sevaba mani olmaz. Amelde ictihad hatası affedilir. İtikadda ictihad hatası ya küfür, ya çirkin bid’at ve dalâlettir, affolunmaz. İtikadda hata eden ehl-i sünnet mezhebinden çıkar.


Kaynak: Fazilet Neşriyat


Etiket: Hak mezhepler, mezheplerin doğuşu, mezheplerin oluşumu, mezhepler nasıl oluşmuştur, dinimizde mezheplerin yeri, hanefi mezhebi , şafi mezhebi, hanbeli mezhebi, maliki mezhebi, bütün mezhepler, mezhep çatışmaları, mezhepler hak mıdır, mezhep alimleri, amelde mezhepler,

Bir cevap yazın