Ehl-i Sünnet Vel Cemaat İtikadı

By | 18 Şubat 2016

-Peygamberlerden sonra insanların en efdalinin Hz.Ebu Bekir ve Hz. Ömer R.anhüma olduğuna inanmak ve damatları Hz.Osman ve Hz.Ali Efendilerimizi sevmek


-Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Aksa’ya tâzim etmek


-Mestler üzerine mesh yapmak


-Salih ve facir(günahkar) her müslümanın cenaze namazını kılmak


-“Filan cennetlik, filan cehennemliktir” diye kati hüküm ve şehadette bulunmamak.


-Peygamberler ve meleklerin günahsız olduğuna inanmak


-Mü’minlerin ebedi cennetlik, kafirlerin ebedi cehennemlik olduğuna inanmak.


-İman esaslarını kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmek


-Allâhü Teâlâ’nın havadise mahal olmasının ve sıfatlarının değişmesinin muhal olduğuna inanmak.


-Kabir ve ahiret hayatına inanmak


-Enbiya ve salihlerin günahkarlara şefâat edeceğine inanmak


Etiket:ehli sünnet vel cemaat itikadı, ehli sünnet, ehlisünnet, ehl-i sünnet ve’l cemaat , itikatta mezhepler, mezhepler , mezhep çatışmaları, itikadi meseleler, Maturidi

Bir cevap yazın