Allah c.c’ün Cebrail a.s’ın kıldığı 2rekat namazına muka

By | 3 Ocak 2013

Resulullah s.a.v efendimizden rivayet olundu ki: ’’Cenab-ı Hak, Cebrail A.s’ ı en güzel surette yarattı. Her birinin uzunluğu doğu ile batı arasını kaplayacak kadar olan altı yüz tane kanat verdi.
Cebrail A.s kendisine baktı ve: ’’Yarabbi! Benden daha güzel suretli birisini yarattın mı?’’ dedi.
Cenab-ı Hak:’’Hayır.’’ buyurdu.
Bunun üzerine Cebrail As. ayağa kalktı ve Cenab-ı Hak’ka teşekküren her rekatında yirmi bin sene ayakta kalmak suretiyle iki rekat namaz kıldı.
Cebrail As. namazı kıldıktan sonra Cenab-ı Hak: ’’Ey Cebrail!Sen bana ibadetimin hakikatiyle ibadet ettin. Senin ibadetin gibi hiç kimse bana ibadet etmedi. Ancak ahir zamanda bana çok sevimli olan kerim bir Peygamber gelir. Ona Muhammed (sav)denir. Onun zaif, günahkar ümmeti vardır. Onlar çeşitli fikirlerle dolu büyük günah sahibi olarak kısa zamanda, noksan ve yanılmalarla iki rekat namaz kılarlar. İzzet ve celalime yemin olsun ki, onların bu evsaftaki namazı senin namazından bana daha sevimlidir. Zira onların namazı emrimle olacak,senin namazın benim emrimle olmadı.’’ buyurur.
Bunun üzerine Cebrail As. Cenab-ı Hak’tan Me’va cennetini görmek için izin ister. Hz.Allah ona izin verir. Cebrail A.s bütün kanatlarını açarak(600 tane) cennet üzerinde uçmaya başlar. Her kanat açış ve kapatışında üç bin senelik mesafe kat eder. Bu şekilde üç yüz sene uçar. Aciz kalıp bir ağacın gölgesine iner. Cenab-ı Hak’ka secde edip, secdesinde;
‘’İlahi! Ben bu şekilde uçmamla cennetin cennetin yarısı;üçte bir veya dörtte bir olarak ne kadarına ulaşabildim?’’
Cenab-ı Hak: ’’Ey Cebrail! Üç yüz bin sene uçsan, sonra sana bu kuvvetin kadar kuvvet,kanatların kadar kanat versem, uçtuğun miktar uçsan kıldıkları iki rekat namaza mukabil ümmet-i Muhammed ’e ita edeceklerimin onda birine ulaşamazsın.’’ buyurur.
(Mişkat’ül Envar)

– Cebrail bir gün kendi yaratılışına bakmış ve Allah’a şükür için 2 rekat namaz kılmış ve bu namaz tam 1000 yıl sürmüş. Cebrail a.s” Ya Rabbim benim namazımdan daha güzel namazı olan var mı? ” diye sormuş Allah’a. c.c Yüce Mevla cevaplamış ” ahir zamanda namaz kılan gençler vardır. onların 2 rekatlık namazı kısacık sürer ama senin 1000 yıllık namazından daha güzeldir… ” Hadis-i Şerif deniliyor fakat bir türlü sahih kaynak bulamadım. Az önce okuduğunuz yazının en büyük İslam Alimlerinden İmamı Gazalinin, Mişkat’ul-Envar isimli eserinin tercümesi olan kitapta yer aldığını okuyunca paylaştım. Rabbim cümlemizin namazlarını kabul buyursun inşallah dua ile..

Mişkatül Envar Nurlar Alemi
Tarihin kaydettiği en büyük İslam âlimlerinden biri hiç şüphesiz İmam-ı Gazalî’dir. Selçukluların son döneminde yaşayan Gazalî, geride bıraktığı yüzlerce eser ile gerek İslam âleminde, gerekse insanlık âleminde çok derin izler bıraktı ve bırakmaya devam ediyor. Çok iyi bir Kelamcı, derin bir Felsefeci, öncü bir mantıkçı, müçtehid bir Fıkıhçı, mümtaz bir Tasavvufçuydu. İslam âlimlerince kendisine “Hüccetü’l-İslam” yani, “İslamın delili” denildi. Her asırda bir müceddidin geleceğini bildiren hadisten hareketle, yaşadığı asrın müceddidi olarak kabul edildi. “Mişkatu’l-Envar” isimli eserinin tercümesi olan bu kitap, İmam-ı Gazalî’nin tasavvufi eserlerinden birisidir ve ömrünün sonlarına doğru telif etmiştir. Esas olarak, Nur Suresinin 35. ayeti olan “Allah göklerin ve yerin nurudur” âyetinin yorumudur. Sadece mealine bakmakla, hatta bazı tefsirlere müracaatla bu âyetin ne demek istediğini anlamak gerçekten zordur. Gazalî, “Mişkat”ında bu âyetle ilgili yorumlarıyla muhataplarının ufkunu açmakta, onlara “nurlu bir seyahat” yaptırmaktadır.

One thought on “Allah c.c’ün Cebrail a.s’ın kıldığı 2rekat namazına muka

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.